6 مکمل غذایی لازم برای ورزشکاران

ادامه مطلب: 6 مکمل غذایی لازم برای ورزشکارانورزشکاران به تغذیه مناسب و دریافت ریزمغذی‌های لازم احتیاج دارند. آمینواسیدها، ویتامین‌ها، پروتئین و غیره باید در برنامه غذایی ورزشکاران وجود داشته باشند.

ادامه مطلب: 6 مکمل غذایی لازم برای ورزشکاران

آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهد

ادامه مطلب: آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهدانجام ورزش در سنین جوانی می‌تواند بر کارایی مغزی در 25 سال بعد تاثیرگذار باشد .

ادامه مطلب: آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهد

چه مواد غذایی برای پرورش اندام لازم است

ادامه مطلب: چه مواد غذایی برای پرورش اندام لازم استبرای پرورش عضلات بدن علاوه بر ورزش باید به تغذیه نیز توجه کرد.

ادامه مطلب: چه مواد غذایی برای پرورش اندام لازم است

تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران

ادامه مطلب: تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران سروصدا در سالن‌های ورزشی بر کارایی ورزشکاران تاثیر منفی می‌گذارد. ورزشکاران می‌توانند با کمک روانشناسان و تمرین در این فضا از تاثیر منفی سروصدا بکاهند.

ادامه مطلب: تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران

زیاده‎روی در تمرین، موجب دلزدگی ورزشکار می‎شود

ادامه مطلب: زیاده‎روی در تمرین، موجب دلزدگی ورزشکار می‎شودزیاده‌روی در تمرین برای کسب آمادگی جسمانی موجب دلزدگی ورزشکار می‌شود .

ادامه مطلب: زیاده‎روی در تمرین، موجب دلزدگی ورزشکار می‎شود