بانوان فوتسال ایران سرآمد آسیا هستند

دبیر سازمان لیگ فوتسال کشور گفت: بانوان ایرانی سرآمد فوتسال آسیا هستند و 2 سال قهرمانی پیاپی نشان از قدرت نوظهور زنان فوتسال کشورمان دارد.ادامه مطلب: بانوان فوتسال ایران سرآمد آسیا هستند
ادامه مطلب: بانوان فوتسال ایران سرآمد آسیا هستند

بانوی فوتبالیست همدان برای تورنمنت هند انتخاب شد

دبیر هیات فوتبال همدان گفت: زهرا خواجوی فوتبالیست مستعد این استان برای اعزام به تورنمنت چندجانبه کشور هند به اردوی تیم ملی فراخوانده شد.ادامه مطلب: بانوی فوتبالیست همدان برای تورنمنت هند انتخاب شد ادامه مطلب: بانوی فوتبالیست همدان برای تورنمنت هند انتخاب شد

نهاوندی ها در اردوی تیم ملی

ادامه مطلب: نهاوندی ها در اردوی تیم ملیرئیس هیات فوتبال نهاوند گفت: دو بانوی فوتبایست این شهرستان به اردوی انتخابی تیم ملی زیر 14 سال بانوان کشور دعوت شدند. ادامه مطلب: نهاوندی ها در اردوی تیم ملی

داور همدانی ناظر AFC شد

ادامه مطلب: داور همدانی ناظر AFC شدمعصومه شکری از داوران برجسته فوتبال همدان به عنوان ناظر AFC پذیرفته شد. ادامه مطلب: داور همدانی ناظر AFC شد

نادیده گرفتن افتخارات فوتبال و فوتسال بانوان همدان ظلم بزرگی است

ادامه مطلب: نادیده گرفتن افتخارات فوتبال و فوتسال بانوان همدان ظلم بزرگی استسرمربی تیم فوتسال همدان گفت: نادیده گرفتن افتخارآفرینی بازیکنان رشته های فوتبال و فوتسال بانوان همدان ظلم بزرگی است. ادامه مطلب: نادیده گرفتن افتخارات فوتبال و فوتسال بانوان همدان ظلم بزرگی است