هنوز از تسویه حساب با بازیکنان خبری نیست

ادامه مطلب: هنوز از تسویه حساب با بازیکنان خبری نیستکاپیتان تیم فوتبال پاس همدان گفت: متاسفانه با گذشت نزدیک به یک ماه از پایان لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور، هنوز خبری از تسویه حساب مالی بازیکنان نیست.

ادامه مطلب: هنوز از تسویه حساب با بازیکنان خبری نیست

سازندگی در فوتبال همدان کمتر مورد توجه قرار دارد

ادامه مطلب: سازندگی در فوتبال همدان کمتر مورد توجه قرار داردمدیرعامل باشگاه شهرداری همدان گفت: سازندگی در فوتبال همدان کمتر مورد توجه قرار دارد و ما قصد داریم با توجه ویژه به آکادمی باشگاه و بازیکنان پایه، فوتبال همدان را در این حوزه احیا کنیم.

آخرین قهرمان آسیا تنهاتر از همیشه/ مشکلات پاس ادامه دارد

ادامه مطلب: آخرین قهرمان آسیا تنهاتر از همیشه/ مشکلات پاس ادامه دارداین روزها حال و روز تیم فوتبال پاس آخرین قهرمان فوتبال ایران در آسیا سیاه‌روز تر از همیشه است.

پنج بازیکن از تیم پاس همدان جدا شدند

ادامه مطلب: پنج بازیکن از تیم پاس همدان جدا شدندمدیر تیم فوتبال پاس همدان گفت: پنج بازیکن عضو این تیم که در نیم فصل اول لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور داشتند، طی توافقی از این تیم جدا شدند.

مجوز بازی تیم فوتبال شهرداری همدان در لیگ ۲ کشور صادر شد

ادامه مطلب: مجوز بازی تیم فوتبال شهرداری همدان در لیگ ۲ کشور صادر شدرئیس هیات فوتبال همدان گفت: مجوز بازی تیم شهرداری همدان در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور با پیگیری های انجام شده صادر شد.