فواید ورزش در ماه رمضان

ادامه مطلب: فواید ورزش در ماه رمضان"ورزش" نه تنها با "روزه" منافاتی ندارد بلکه اگربه‌صورت صحیح و اصولی انجام شود، باعث آرامش و کاهش استرس ورزشکاران می‌شود واستقامت فکری و صبر آنان را تقویت می‌کند.

 

ادامه مطلب: فواید ورزش در ماه رمضان

ورزشکاران در ماه رمضان چگونه برنامه غذایی خود را تنظیم کنند؟

ادامه مطلب: ورزشکاران در ماه رمضان چگونه برنامه غذایی خود را تنظیم کنند؟در ماه مبارک رمضان برنامه غذایی، بخصوص برای ورزشکاران تغییرات زیادی به خود می بیند که این تغییرات باید به نحو احسن صورت پذیرد .

 

ادامه مطلب: ورزشکاران در ماه رمضان چگونه برنامه غذایی خود را تنظیم کنند؟

سال گذشته بیش از ۶۸ هزار نفر در همدان بیمه ورزشی شدند

ادامه مطلب: سال گذشته بیش از ۶۸ هزار نفر در همدان بیمه ورزشی شدنددکتر رشید حیدری‌مقدم گفت: در سال ۹۲ بیش از ۶۸هزار نفر در استان همدان زیر پوشش بیمه ورزشی قرار گرفتند.

ادامه مطلب: سال گذشته بیش از ۶۸ هزار نفر در همدان بیمه ورزشی شدند

کاهش چشمگیر مصدومان ورزشی در همدان

ادامه مطلب: کاهش چشمگیر مصدومان ورزشی در همدانعضو هیات رییسه فدراسیون پزشکی ورزشی کشور گفت: آموزش های علمی ارایه شده مربیان و ورزشکاران که در طول سال های اخیر باعث شده تا همدان در کاهش آسیب دیدگی های ورزشی در کشور عنوان برتر و نمونه را داشته باشد.

 

ادامه مطلب: کاهش چشمگیر مصدومان ورزشی در همدان

فوتباليست ها ركوردار عمل جراحي در بين ورزشكاران همداني

ادامه مطلب: فوتباليست ها ركوردار عمل جراحي در بين ورزشكاران همدانيتحقیقات انجام شده از سوی هیات پزشکی ورزشی همدان نشان می دهد که فوتباليست ها ركوردار عمل جراحي در بين ورزشكاران همداني هستند.

ادامه مطلب: فوتباليست ها ركوردار عمل جراحي در بين ورزشكاران همداني