فواید کمپرس یخ در آسیب های ورزشی

ادامه مطلب: فواید کمپرس یخ در آسیب های ورزشیشما به عنوان یک ورزشکار حتما تا به حال با واژه یخ درمانی یا کمپرس یخ برخورد داشته اید و یا افرادی را دیده اید که کیسه های یخ را بروی اندام خود قرار داده اند.

 

ادامه مطلب: فواید کمپرس یخ در آسیب های ورزشی

سنگین وزن های پشت میزنشین

ادامه مطلب: سنگین وزن های پشت میزنشیناین روزها سنگین وزن ها را فقط در مسابقات ورزشی نظیر کشتی، جودو و وزنه برداری مشاهده نمی کنیم، کارمندان ادارات و دستگاه های اجرایی نیز به روشی دیگر و به دلیل ساعات ها نشستن پشت میز با معضل چاقی و در نهایت افزایش وزن مواجه هستند.

 

ادامه مطلب: سنگین وزن های پشت میزنشین

ورزشکاران در ماه رمضان چگونه برنامه غذایی خود را تنظیم کنند؟

ادامه مطلب: ورزشکاران در ماه رمضان چگونه برنامه غذایی خود را تنظیم کنند؟در ماه مبارک رمضان برنامه غذایی، بخصوص برای ورزشکاران تغییرات زیادی به خود می بیند که این تغییرات باید به نحو احسن صورت پذیرد .

 

ادامه مطلب: ورزشکاران در ماه رمضان چگونه برنامه غذایی خود را تنظیم کنند؟

فواید ورزش در ماه رمضان

ادامه مطلب: فواید ورزش در ماه رمضان"ورزش" نه تنها با "روزه" منافاتی ندارد بلکه اگربه‌صورت صحیح و اصولی انجام شود، باعث آرامش و کاهش استرس ورزشکاران می‌شود واستقامت فکری و صبر آنان را تقویت می‌کند.

 

ادامه مطلب: فواید ورزش در ماه رمضان

کاهش چشمگیر مصدومان ورزشی در همدان

ادامه مطلب: کاهش چشمگیر مصدومان ورزشی در همدانعضو هیات رییسه فدراسیون پزشکی ورزشی کشور گفت: آموزش های علمی ارایه شده مربیان و ورزشکاران که در طول سال های اخیر باعث شده تا همدان در کاهش آسیب دیدگی های ورزشی در کشور عنوان برتر و نمونه را داشته باشد.

 

ادامه مطلب: کاهش چشمگیر مصدومان ورزشی در همدان