آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهد

ادامه مطلب: آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهدانجام ورزش در سنین جوانی می‌تواند بر کارایی مغزی در 25 سال بعد تاثیرگذار باشد .

ادامه مطلب: آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهد

تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران

ادامه مطلب: تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران سروصدا در سالن‌های ورزشی بر کارایی ورزشکاران تاثیر منفی می‌گذارد. ورزشکاران می‌توانند با کمک روانشناسان و تمرین در این فضا از تاثیر منفی سروصدا بکاهند.

ادامه مطلب: تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران

زیاده‎روی در تمرین، موجب دلزدگی ورزشکار می‎شود

ادامه مطلب: زیاده‎روی در تمرین، موجب دلزدگی ورزشکار می‎شودزیاده‌روی در تمرین برای کسب آمادگی جسمانی موجب دلزدگی ورزشکار می‌شود .

ادامه مطلب: زیاده‎روی در تمرین، موجب دلزدگی ورزشکار می‎شود

چه مواد غذایی برای پرورش اندام لازم است

ادامه مطلب: چه مواد غذایی برای پرورش اندام لازم استبرای پرورش عضلات بدن علاوه بر ورزش باید به تغذیه نیز توجه کرد.

ادامه مطلب: چه مواد غذایی برای پرورش اندام لازم است

ورزش برای بیماران آرتروز مفید است

ادامه مطلب: ورزش برای بیماران آرتروز مفید است بیمارانی که مشکلات مفصلی – عضلانی دارند می‌توانند با انجام برنامه‌های ورزشی خاصی که بیشتر در بیمارستان‌ها ارائه می‌شوند کیفیت زندگی خود را افزایش دهند .

ادامه مطلب: ورزش برای بیماران آرتروز مفید است