چه ساعت‌هایی ورزش کنیم؟

ادامه مطلب: چه ساعت‌هایی ورزش کنیم؟به لحاظ فیزیولوژیکی بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشی در ساعات بعدازظهر است .

ادامه مطلب: چه ساعت‌هایی ورزش کنیم؟

نقش روانشناسان ورزشی در مدیریت اضطراب ورزشکاران

ادامه مطلب: نقش روانشناسان ورزشی در مدیریت اضطراب ورزشکارانورزشکاران نیاز دارند تا در تورنمنت‌های مهم از جمله المپیک از مشاوره و حضور یک روانشناس ورزشی بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب: نقش روانشناسان ورزشی در مدیریت اضطراب ورزشکاران

آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهد

ادامه مطلب: آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهدانجام ورزش در سنین جوانی می‌تواند بر کارایی مغزی در 25 سال بعد تاثیرگذار باشد .

ادامه مطلب: آمادگی جسمانی سلامت مغز در میانسالی را افزایش می‌دهد

6 مکمل غذایی لازم برای ورزشکاران

ادامه مطلب: 6 مکمل غذایی لازم برای ورزشکارانورزشکاران به تغذیه مناسب و دریافت ریزمغذی‌های لازم احتیاج دارند. آمینواسیدها، ویتامین‌ها، پروتئین و غیره باید در برنامه غذایی ورزشکاران وجود داشته باشند.

ادامه مطلب: 6 مکمل غذایی لازم برای ورزشکاران

تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران

ادامه مطلب: تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران سروصدا در سالن‌های ورزشی بر کارایی ورزشکاران تاثیر منفی می‌گذارد. ورزشکاران می‌توانند با کمک روانشناسان و تمرین در این فضا از تاثیر منفی سروصدا بکاهند.

ادامه مطلب: تاثیر سروصدا بر کارایی ورزشکاران