ورزش از بروز اختلالات متابولیک می کاهد

ادامه مطلب: ورزش از بروز اختلالات متابولیک می کاهدمطالعات اخیر نشان داده است که ورزش با شدت متوسط تا شدید با فشار خون و قند خون پایین در ارتباط است. این مطالعات نشان داد که ورزش با کاهش اختلالات متابولیک در ارتباط است.

ادامه مطلب: ورزش از بروز اختلالات متابولیک می کاهد

ورزشکاران استرسی بخوانند!

ادامه مطلب: ورزشکاران استرسی بخوانند!روانشناس ورزشی گفت: برای تحت کنترل قرار دادن استرس ورزشکار، به مهارت کنترل استرس نیاز است و مربیان باید این مهارت را مانند تمرینات روزانه به ورزشکاران خود آموزش دهند .

ادامه مطلب: ورزشکاران استرسی بخوانند!

دوش گرفتن بعد از تمرین آری یا نه؟

ادامه مطلب: دوش گرفتن بعد از تمرین آری یا نه؟زمان مناسب برای دوش گرفتن ورزشکاران ده دقیقه است .

ادامه مطلب: دوش گرفتن بعد از تمرین آری یا نه؟

فوتبال بیشترین مصدوم ها را روی دست گذاشته است

ادامه مطلب:   فوتبال بیشترین مصدوم ها را روی دست گذاشته استرئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان درخصوص تعداد مصدومان ورزشی در هفت ماهه نخست سال 93 توضیحاتی ارائه داد.

ادامه مطلب: فوتبال بیشترین مصدوم ها را روی دست گذاشته است

ورزشکاران در معرض باکتری‌های MRSA قرار دارند

ادامه مطلب: ورزشکاران در معرض باکتری‌های MRSA قرار دارند تحقیقات اخیر نشان داده است ورزشکارانی که فوتبال یا ورزش‌های برخوردی دیگر انجام می‌دهند بیشتر در معرض باکتری‌های MRSA قراردارند.

ادامه مطلب: ورزشکاران در معرض باکتری‌های MRSA قرار دارند