ورزش از بروز اختلالات متابولیک می کاهد

Read more: ورزش از بروز اختلالات متابولیک می کاهدمطالعات اخیر نشان داده است که ورزش با شدت متوسط تا شدید با فشار خون و قند خون پایین در ارتباط است. این مطالعات نشان داد که ورزش با کاهش اختلالات متابولیک در ارتباط است.

Register to read more...

ورزشکاران استرسی بخوانند!

Read more: ورزشکاران استرسی بخوانند!روانشناس ورزشی گفت: برای تحت کنترل قرار دادن استرس ورزشکار، به مهارت کنترل استرس نیاز است و مربیان باید این مهارت را مانند تمرینات روزانه به ورزشکاران خود آموزش دهند .

Register to read more...

دوش گرفتن بعد از تمرین آری یا نه؟

Read more: دوش گرفتن بعد از تمرین آری یا نه؟زمان مناسب برای دوش گرفتن ورزشکاران ده دقیقه است .

Register to read more...

فوتبال بیشترین مصدوم ها را روی دست گذاشته است

Read more:   فوتبال بیشترین مصدوم ها را روی دست گذاشته استرئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان درخصوص تعداد مصدومان ورزشی در هفت ماهه نخست سال 93 توضیحاتی ارائه داد.

Register to read more...

ورزشکاران در معرض باکتری‌های MRSA قرار دارند

Read more: ورزشکاران در معرض باکتری‌های MRSA قرار دارند تحقیقات اخیر نشان داده است ورزشکارانی که فوتبال یا ورزش‌های برخوردی دیگر انجام می‌دهند بیشتر در معرض باکتری‌های MRSA قراردارند.

Register to read more...