تقویت عضله با فکر خوب!

ادامه مطلب: تقویت عضله با فکر خوب!تحقیقات جدید نشان داده است که حتی فکر کردن درباره ورزش نیز می‌تواند باعث رشد بافت‌های عضلانی می‌شود.

ادامه مطلب: تقویت عضله با فکر خوب!

خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی وصف ناپذیر است

ادامه مطلب: خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی وصف ناپذیر استرئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان، تشکیل و فعالیت فدراسیون پزشکی ورزشی در کشور را برای ورزش بابرکت دانست.

ادامه مطلب: خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی وصف ناپذیر است

چه ساعت‌هایی ورزش کنیم؟

ادامه مطلب: چه ساعت‌هایی ورزش کنیم؟به لحاظ فیزیولوژیکی بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشی در ساعات بعدازظهر است .

ادامه مطلب: چه ساعت‌هایی ورزش کنیم؟

برهم خوردن دمای بدن، تهدیدی برای ورزشکاران

ادامه مطلب: برهم خوردن دمای بدن، تهدیدی برای ورزشکارانورزش شدید دمای بدن را بعد از ٥ تا ٧ دقیقه فعالیت، یک درجه بالا می­‌برد.

ادامه مطلب: برهم خوردن دمای بدن، تهدیدی برای ورزشکاران

نقش روانشناسان ورزشی در مدیریت اضطراب ورزشکاران

ادامه مطلب: نقش روانشناسان ورزشی در مدیریت اضطراب ورزشکارانورزشکاران نیاز دارند تا در تورنمنت‌های مهم از جمله المپیک از مشاوره و حضور یک روانشناس ورزشی بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب: نقش روانشناسان ورزشی در مدیریت اضطراب ورزشکاران