اصول تغذیه صحیح در ماه رمضان

ادامه مطلب: اصول تغذیه صحیح در ماه رمضان

ماه رمضان، ماه نیایش با خداست. بهتر است با استفاده از اصول تغذیه ای زیر احساس ضعف ناشی از نخوردن غذا را در خود از بین ببریم تا بتوانیم به خوبی عبادت کنیم.

ادامه مطلب: اصول تغذیه صحیح در ماه رمضان

تاثیر مصرف نیترات بر بدن ورزشکاران

ادامه مطلب: تاثیر مصرف نیترات بر بدن ورزشکارانمحققان به بررسی تاثیر مصرف نیترات بر بدن ورزشکاران پرداخته‌اند تا بتوانند برنامه غذایی مناسب‌تری برای آن‌ها تهیه کنند.

ادامه مطلب: تاثیر مصرف نیترات بر بدن ورزشکاران

فواید مدل جدید فوتبال برای افراد مسن

ادامه مطلب: فواید مدل جدید فوتبال برای افراد مسنمدل جدید فوتبال برای کمک به سالمندان طراحی شده است.

ادامه مطلب: فواید مدل جدید فوتبال برای افراد مسن

فواید روغن نارگیل برای ورزشکاران

ادامه مطلب: فواید روغن نارگیل برای ورزشکارانبررسی‌ها نشان داده است که خوردن روغن نارگیل همراه با ورزش کردن می‌تواند فوایدی برای سلامتی داشته باشد.

ادامه مطلب: فواید روغن نارگیل برای ورزشکاران

شروع ورزش‌های برخوردی قبل 12 سالگی خطرناک است

ادامه مطلب: شروع ورزش‌های برخوردی قبل 12 سالگی خطرناک استبررسی‌ها نشان داده است که در 12 سالگی مغز نوجوانان در حساس‌ترین حالت است و وارد شدن ضربات متعدد به سر می‌تواند مشکلات مغزی شدیدی برای آن‌ها ایجاد کند.

ادامه مطلب: شروع ورزش‌های برخوردی قبل 12 سالگی خطرناک است