6 ماده غذایی مفید برای ورزشکاران

Read more: 6 ماده غذایی مفید برای ورزشکاران ورزشکاران علاوه بر تمرین و افزایش آمادگی جسمانی باید به برنامه غذایی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند و مواد مورد نیاز بدن را دریافت کنند.

Register to read more...

این خوراکی‌ها بعد از ورزش، سم هستند

Read more: این خوراکی‌ها بعد از ورزش، سم هستندکم کردن وزن، چیزی است که بسیاری از افراد چاق به دنبال آن هستند و راه‌های مختلفی را نیز امتحان می‌کنند که در برخی از آنها شکست‌های بدی را نیز متحمل می‌شوند.

Register to read more...

تحقیقات جدید در زمینه ایست قلبی ناگهانی در ورزشکاران

Read more: تحقیقات جدید در زمینه ایست قلبی ناگهانی در ورزشکارانیکی از بحث‌هایی که در پزشکی ورزشی امروز مطرح است و پزشکان به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری و درمان آن هستند، ایست قلبی ناگهانی در ورزشکاران جوان است .

Register to read more...

استقبال مطلوب دانش آموزان همدانی از طرح بیمه دانش آموزی

Read more: استقبال مطلوب دانش آموزان همدانی از طرح بیمه دانش آموزیدبیر هیات پزشکی ورزشی از همکاری مطلوب اداره کل آموزش و پرورش با این هیات در اجرای طرح بیمه دانش‌آموزی خبر داد.

Register to read more...

فاکتورهای روانی که به موفقیت ورزشکاران کمک می کند

Read more: فاکتورهای روانی که به موفقیت ورزشکاران کمک می کنداستفاده از تکتیک‌های مختلف ذهنی و روانی می‌تواند توانایی‌های خاصی را در ورزشکاران پرورش دهد که در نهایت منجر به موفقیت آنها می‌شود.

Register to read more...