6 ماده غذایی مفید برای ورزشکاران

ادامه مطلب: 6 ماده غذایی مفید برای ورزشکاران ورزشکاران علاوه بر تمرین و افزایش آمادگی جسمانی باید به برنامه غذایی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند و مواد مورد نیاز بدن را دریافت کنند.

ادامه مطلب: 6 ماده غذایی مفید برای ورزشکاران

این خوراکی‌ها بعد از ورزش، سم هستند

ادامه مطلب: این خوراکی‌ها بعد از ورزش، سم هستندکم کردن وزن، چیزی است که بسیاری از افراد چاق به دنبال آن هستند و راه‌های مختلفی را نیز امتحان می‌کنند که در برخی از آنها شکست‌های بدی را نیز متحمل می‌شوند.

ادامه مطلب: این خوراکی‌ها بعد از ورزش، سم هستند

تحقیقات جدید در زمینه ایست قلبی ناگهانی در ورزشکاران

ادامه مطلب: تحقیقات جدید در زمینه ایست قلبی ناگهانی در ورزشکارانیکی از بحث‌هایی که در پزشکی ورزشی امروز مطرح است و پزشکان به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری و درمان آن هستند، ایست قلبی ناگهانی در ورزشکاران جوان است .

ادامه مطلب: تحقیقات جدید در زمینه ایست قلبی ناگهانی در ورزشکاران

استقبال مطلوب دانش آموزان همدانی از طرح بیمه دانش آموزی

ادامه مطلب: استقبال مطلوب دانش آموزان همدانی از طرح بیمه دانش آموزیدبیر هیات پزشکی ورزشی از همکاری مطلوب اداره کل آموزش و پرورش با این هیات در اجرای طرح بیمه دانش‌آموزی خبر داد.

ادامه مطلب: استقبال مطلوب دانش آموزان همدانی از طرح بیمه دانش آموزی

فاکتورهای روانی که به موفقیت ورزشکاران کمک می کند

ادامه مطلب: فاکتورهای روانی که به موفقیت ورزشکاران کمک می کنداستفاده از تکتیک‌های مختلف ذهنی و روانی می‌تواند توانایی‌های خاصی را در ورزشکاران پرورش دهد که در نهایت منجر به موفقیت آنها می‌شود.

ادامه مطلب: فاکتورهای روانی که به موفقیت ورزشکاران کمک می کند