پاداش بازیکنان شهرداری پرداخت شد

ادامه مطلب: پاداش بازیکنان شهرداری پرداخت شدبا پیگیری های امیرحسین اسکندریان مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان ، تمامی پاداش ویژه بردهای تیم فوتبال این سازمان در لیگ دسته دو پرداخت شد. ادامه مطلب: پاداش بازیکنان شهرداری پرداخت شد

این فدراسیون نشین اصرار بر کسر امتیاز پاس دارد!

ادامه مطلب: این فدراسیون نشین اصرار بر کسر امتیاز پاس دارد!یکی از عوامل فدراسیون اصرار جدی بر کسر 6 امتیاز از تیم پاس دارد و این موضوع را صراحتا به خبرنگاران انتقال داده است! ادامه مطلب: این فدراسیون نشین اصرار بر کسر امتیاز پاس دارد!

محرومیت مدافع مرکزی پاسی ها

ادامه مطلب:  محرومیت مدافع مرکزی پاسی هارامین خسروی به دلیل محرومیت بازی تیم پاس برابر کارا را از دست داد! ادامه مطلب: محرومیت مدافع مرکزی پاسی ها

ترکیب پاس مقابل کارا شیراز مشخص شد

ادامه مطلب: ترکیب پاس مقابل کارا شیراز مشخص شدترکیب تیم پاس در بازی سه شنبه مقابل کارا شیراز مشخص شد. ادامه مطلب: ترکیب پاس مقابل کارا شیراز مشخص شد

نصیر زاده :در پرونده بازیکن برزیلی حق با پاس همدان است

ادامه مطلب: نصیر زاده :در پرونده بازیکن برزیلی حق با پاس همدان استهوشنگ نصیر زاده رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال درباره کسر شش امتیاز از پاس همدان گفت : قرارداد بازیکن مذبور جعلی است و در این پرونده حق با باشگاه پاس است . ادامه مطلب: نصیر زاده :در پرونده بازیکن برزیلی حق با پاس همدان است