سرمربی شاهین: از همدان هم دست پر بازمی گردیم!

ادامه مطلب: سرمربی شاهین: از همدان هم دست پر بازمی گردیم!سرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر گفت: برد برابر تیم صدرنشین شهرداری همدان، تیم ما را در جایگاه مناسبی قرار داد و به روزهای آینده امیدوارتر شدیم. ادامه مطلب: سرمربی شاهین: از همدان هم دست پر بازمی گردیم!

کاپیتان شهرداری همدان: برای صعود هم قسم شده ایم

ادامه مطلب: کاپیتان شهرداری همدان: برای صعود هم قسم شده ایمکاپیتان تیم شهرداری همدان گفت: برای صعود به لیگ یک هم قسم شده ایم هر چند راه سختی تا رسیدن به این هدف مهم در پیش داریم. ادامه مطلب: کاپیتان شهرداری همدان: برای صعود هم قسم شده ایم

رئیس هیات فوتبال همدان: اساس تغییرات ایجاد تحول است

ادامه مطلب: رئیس هیات فوتبال همدان: اساس تغییرات ایجاد تحول استرئیس هیات فوتبال همدان گفت: هرگونه تغییرات اعمال شده در کمیته های زیرمجموعه و حتی شهرستان ها در راستای ایجاد تحول در سطح فوتبال استان خواهد بود و ساختار مدیریتی جدید در راس هیات برپایه انگیزه، تجربه و تخصص است. ادامه مطلب: رئیس هیات فوتبال همدان: اساس تغییرات ایجاد تحول است

مشاور ورزش شورای شهر همدان: فوتبال محلات نیاز به توجه بیشتر دارد

ادامه مطلب: مشاور ورزش شورای شهر همدان: فوتبال محلات نیاز به توجه بیشتر داردمشاور ورزش شورای اسلامی شهر و مسوول برگزاری فوتبال محلات همدان گفت: فوتبال محلات نیاز به توجه بیشتر دارد و انتظار داریم حمایت ها از سوی مسئولان شهرداری بیشتر شود. ادامه مطلب: مشاور ورزش شورای شهر همدان: فوتبال محلات نیاز به توجه بیشتر دارد

سرپرست هف: هدف ما صعود است

ادامه مطلب: سرپرست هف: هدف ما صعود است سرپرست تیم هف سمنان با ابراز رضایت از شرایط این تیم گفت: پس از دو هفته بدشانسی توانستیم هفته قبل برد مهمی را مقابل شهرداری تبریز کسب کنیم. ادامه مطلب: سرپرست هف: هدف ما صعود است