مسیر قعرنشینان امیدوار به صعود در لیگ یک!

ادامه مطلب: مسیر قعرنشینان امیدوار به صعود در لیگ یک!شرایط و دو بازی باقیمانده تیم های کاندیدای سقوط از لیگ یک فوتبال ایران ( جام آزادگان) به شرح زیر است: ادامه مطلب: مسیر قعرنشینان امیدوار به صعود در لیگ یک!

موفقیت شهرداری همدان نتیجه اعتماد به بومی ها

ادامه مطلب: موفقیت شهرداری همدان نتیجه اعتماد به بومی هاموفقیت تیم شهرداری در لیگ دسته سوم فوتبال کشور از نگاه بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان فوتبالی، نتیجه اعتماد به نیروهای توانمند بومی فوتبال همدان است. ادامه مطلب: موفقیت شهرداری همدان نتیجه اعتماد به بومی ها

سه امتياز در انتظار صعود قطعي پيكان و فرار پاس قعرنشين

ادامه مطلب: سه امتياز در انتظار صعود قطعي پيكان و فرار پاس قعرنشينهفته سي و ششم ليگ دسته اول فوتبال كشور در حالي امروز دوشنبه با برگزاري 10 ديدار پيگيري مي شود كه پاس قعرنشين ميهمان پيكان صدرنشين است. ادامه مطلب: سه امتياز در انتظار صعود قطعي پيكان و فرار پاس قعرنشين

وداع تلخ ورزشی ها با اسطوه پهلوانی

ادامه مطلب: وداع تلخ ورزشی ها با اسطوه پهلوانیبرگ برگ دفتر خاطرات را ورق مي‌زنيم و هنوز هم كه هنوز است در باورمان نمي‌گنجد كه "عليرضا شمسي‌پور" ديگر ميان ما نخواهد بود. ادامه مطلب: وداع تلخ ورزشی ها با اسطوه پهلوانی

مسیر بقای پاس از خونه به خونه می گذرد!

ادامه مطلب: مسیر بقای پاس از خونه به خونه می گذرد!نیاز مبرم دو تیم پاس همدان و خونه به خونه بابل به سه امتیاز بازی فردا، نوید مسابقه جذاب و تماشاگرپسند را در بازی فردا می دهد. ادامه مطلب: مسیر بقای پاس از خونه به خونه می گذرد!