قضاوت الوندی در لیگ برتر

ادامه مطلب: قضاوت الوندی در لیگ برترمهدی الوندی داور همدانی در هفته ششم لیگ برتر کشور قضاوت می‌کند.

ادامه مطلب: قضاوت الوندی در لیگ برتر

حضور داورهمدانی در کلاس توجیهی داوران و کمک داوران فوتبال بانوان

ادامه مطلب: حضور داورهمدانی در کلاس توجیهی داوران و کمک داوران فوتبال بانوانداور همدانی در کلاس توجیهی داوران و کمک داوران فوتبال بانوان کشور حضور خواهد داشت .

ادامه مطلب: حضور داورهمدانی در کلاس توجیهی داوران و کمک داوران فوتبال بانوان

قضاوت فراهاني در ليگ برتر

ادامه مطلب: قضاوت فراهاني در ليگ برترمسابقات ليگ برتر فوتبال كشور روز سه‌شنبه آغاز مي‌شود كه در يكي از اين ديدارها مصطفي فراهاني داور ملايري استان قضاوت مي‌كند .

 

ادامه مطلب: قضاوت فراهاني در ليگ برتر

قضاوت الوندي در ليگ برتر

ادامه مطلب: قضاوت الوندي در ليگ برترمهدي الوندي داور همداني روز گذشته در ليگ برتر قضاوت كرد.

ادامه مطلب: قضاوت الوندي در ليگ برتر

ترابي رئيس دپارتمان داوري استان شد

ادامه مطلب: ترابي رئيس دپارتمان داوري استان شدپس از آنكه هرمز مشفق داور ملايري استان مسئوليت كميته داوران فوتبال استان را به عهده گرفت، روز گذشته نيز رئيس هيأت فوتبال استان دست به تغيير زد و اين بار علي ترابي را به عنوان رئيس دپارتمان داوري استان، انتخاب كرد.

 

ادامه مطلب: ترابي رئيس دپارتمان داوري استان شد