قضاوت خوب داوران استان در مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان کشور

ادامه مطلب: قضاوت خوب داوران استان در مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان کشورداوران استان در مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان کشور قضاوت خوبی به نمایش گذاشتند .

 

 

ادامه مطلب: قضاوت خوب داوران استان در مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان کشور

قضاوت بانوی همدانی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان

ادامه مطلب: قضاوت بانوی همدانی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوانبانوی همدانی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان پرچم می زند.

 

ادامه مطلب: قضاوت بانوی همدانی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان

حضور داور همدانی در هفته هشتم لیگ برتر

ادامه مطلب: حضور داور همدانی در هفته هشتم لیگ برترداور همدانی در هفته هشتم لیگ برتر به عنوان داور چهارم حضور خواهد داشت .

 

ادامه مطلب: حضور داور همدانی در هفته هشتم لیگ برتر

قضاوت تیم داوری استان در دور دوم جام حذفی فوتبال كشور

ادامه مطلب: قضاوت تیم داوری استان در دور دوم جام حذفی فوتبال كشورتیم داوری استان در یکی از مسابقات دور دوم جام حذفی فوتبال كشور به قضاوت خواهند پرداخت .

 

ادامه مطلب: قضاوت تیم داوری استان در دور دوم جام حذفی فوتبال كشور

شهرداری و ذوب و فلزات بهار را داوران زنجانی قضاوت خواهند کرد

ادامه مطلب: شهرداری و ذوب و فلزات بهار را داوران زنجانی قضاوت خواهند کرددیدار شهرداری همدان و ذوب و فلزات بهار در لیگ دسته سوم باشگاههای کشور را داوران زنجانی سوت خواهند زد.

 

ادامه مطلب: شهرداری و ذوب و فلزات بهار را داوران زنجانی قضاوت خواهند کرد