مدیر روستا: شرایط خوبی بر تیم حاکم است

ادامه مطلب: مدیر روستا: شرایط خوبی بر تیم حاکم استسرمربی تیم فوتبال پاس همدان گفت: وضعیت تیم با توجه به نتایج دو بازی اخیر خوب است و نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.

علی اصغر مدیر روستا ضمن تبریک سال نو به هواداران و خبرنگاران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی فوتبال همدان، افزود: بعد از تعطیلی سه روزه از امروز (پنج شنبه) تمرینات تیم در همدان از سر گرفته شده است.

ادامه مطلب: مدیر روستا: شرایط خوبی بر تیم حاکم است