الوند در يك قدمی صدر، اميدهای پاس رنگ باخت

ادامه مطلب: الوند در يك قدمی صدر، اميدهای پاس رنگ باختهفته هجدهم رقابت‌هاي ليگ دسته اول كشور با انجام 14 بازي دنبال شد و نمايندگان استان با يك پيروزي و يك تساوي هفته را به پايان بردند.

ادامه مطلب: الوند در يك قدمی صدر، اميدهای پاس رنگ باخت

نظارت بر لیگ دسته اول فوتبال کشور ضعیف است

ادامه مطلب: نظارت بر لیگ دسته اول فوتبال کشور ضعیف استلیگ دسته اول فوتبال کشورمان با وجود اینکه خاستگاه ورزشکاران مستعد است و پدیده‌ها از این لیگ، به فوتبال ایران معرفی می‌شوند اما نظارت بسیار ضعیفی بر روی این لیگ صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب: نظارت بر لیگ دسته اول فوتبال کشور ضعیف است